Про нас

Ласкаво просимо до SFE SVAROG FREE ENERGY !

Розуміння хоч частки будови Всесвіту
вартує того, щоб за це боротись

 

Компанія «SVAROG FREE ENERGY» не створена з метою отримання фінансових чи матеріальних благ.

Головною ціллю Компанії «SVAROG FREE ENERGY» є пошук нових технологій перетворення вільної енергії у корисну енергію для потреб усього людства, впровадження цих технологій для виробництва чистої та доступної енергії, побудова нового суспільства на правах рівності та справедливості.
Забезпечити повноцінне в гармонії з природою життя усього суспільства та всебічний (духовний, культурний, освітній, фізичний тощо) розвиток кожної окремої людини, з метою найтривалішого існування людини як біологічного виду.

Компанія «SVAROG FREE ENERGY», з метою обміном досвіду, об’єднує навколо себе ініціативних та творчих людей з багатьох країн, які займаються пошуком та експериментальним дослідженням вільної енергії, мають власне бачення на проходження тих чи інших фізичних процесів та явищ у природі, а також відповідне розуміння подальшого шляху розвитку людства. Головний офіс компанії знаходиться в Республіці Україна, місто Львів.

Що таке вільна енергія? Вільна енергія – це енергія, яка безперервно утворюється в процесі функціонування Всесвіту. Ця енергія Всесвіту вічна та безмежна, як і сам Всесвіт. Ця енергія дана нашим Творцем і ніхто не може бути обмежений у вільному доступі до неї.

Енергія сонця, вітру, води є також для нас вільною енергією, якою ми користуємося після перетворення її, як правило, в електричну чи теплову енергію. Спалюючи вуглеводні, корисні копалини інше ми знову ж таки користуємось дарованою нам Природою вільною енергією. Атомна енергетика також є перетворення вільної енергії, оскільки людина не затрачувала додаткову енергію на утворення самого радіоактивного атому хімічного елементу.

Усі вище перелічені способи перетворення вільної енергії мають свої недоліки. Енергія сонця та вітру для нас є непостійними та залежить від кількох факторів. Використання енергії води прив’язано до певної території. Спалювання вуглеводнів, корисних копалин інше забруднюють навколишнє середовище. Атомна енергія пов’язана із її небезпекою та занадто дорогою в експлуатації.
Тому основним завдання технологічного прориву на сьогодні є пошук та впровадження нових технологій, так званих безпаливних генераторів, які не мають вищезазначених недоліків, є екологічними, безпечними, беззатратними, невичерпними, дешевими у виробництві та практично безкоштовними в експлуатації для споживача. При раціональному підході, з використанням відповідних способів перетворення вільної енергії, наша планета Земля в змозі повноцінно і довготривало утримувати не менше 100 млрд. людей, а також і збільшення середньої тривалості їх життя не менше 100 років.
Для досягнення своїх цілей Компанія «SVAROG FREE ENERGY» працює у різних напрямках, в тому числі для надання відповідей на наступні фундаментальні питання.

 • модель Всесвіту, його структура та функціонування;
 • закономірність процесу зародження, життя та «смерті» окремої галактики;
 • закономірність утворення зірок та їх систем, планет та їх супутників тощо;
 • матеріалізація речовини, утворення атомів, а також їх повний коловорот на кожному етапі функціонування галактики;
 • яка насправді будова атома хімічного елементу, його структура;
 • основна суть, алгоритм утворення та закономірність властивостей періодичної «таблиці» (ряду) хімічних елементів;
 • будова матерії на атомному та молекулярному рівні;
 • ядерний синтез (з’єднання) атомів хімічних елементів;
 • ядерний аналіз (ділення) атомів хімічних елементів:
 • хімічний синтез. Економічний спосіб утворення вуглеводнів із використання відходів при їх спаленні (обігрів приміщень, переобладнання автомобілів на звичайну воду);
 • миттєве розщеплення повністю усіх «протонів» атома при його вимушеному поділі;
 • що таке насправді електричний струм та електрична напруга;
 • що таке електромагнітне поле, його структура, звідки воно береться і куди зникає;
 • що фізично відбувається із атомом, його структурою при проходженні через нього електричного струму та напруги;
 • що таке насправді гравітація, утворення гравітації та шляхи подолання її;
 • як насправді утворюється та функціонує магнітне поле окремої планети, зірки, галактики. Необхідні та достатні умови виникнення (зникнення) даного магнітного поля;
 • зв’язок між гравітацією та магнітним полем небесних тіл;
 • економічні способи переміщення в просторі людей та вантажів (ОЛО – опізнаний літаючий об’єкт);
 • способи перетворення потенціальної енергії в обертову;
 • переобладнання автомобілів на безпаливні генератори енергії;
 • виробництво екологічно чистих та органічних продуктів харчування;
 • духовне та фізичне оздоровлення людського організму як цілісної системи, превентивні та інші заходи запобігання різного роду захворювань;
 • економічні способи отримання питної води на території її повної відсутності;
 • очищення стічних вод, грунтів та повітря від небезпечних речовин;
 • інше.

Наразі Компанією «SVAROG FREE ENERGY» розроблено, змодельовано та проексперементовано три способи перетворення вільної енергії в потрібну електричну. Умовно їх можна назвати як гравітаційний спосіб (використано принцип гравітації), електромагнітний спосіб (ефіро-динамічний) та магнітний спосіб (із використанням постійних магнітів без протидії). Ще три проекти на стадії виготовлення робочих зразків. Це хімічний синтез елементів (утворення вуглеводнів із використання відходів при їх спаленні), антигравітаційний (економічні способи переміщення в просторі людей та вантажів) та перетворення потенціальної енергії в корисну кінетичну. Ще кілька нових розробок є на стадії технічного рішення (трансмутація – з’єднання та ділення атомів хімічних елементів).

Компанія «SVAROG FREE ENERGY» проводить всебічний збір інформації та аналіз будь-яких пристроїв, установок чи систем на ймовірність використання у них перетворення «вільної енергії», а також Компанія «SVAROG FREE ENERGY» може розглянути питання про розробку та впровадження будь-якого іншого технічного рішення на замовлення. Також, за бажанням, можна підтримати конкретний напрямок роботи чи конкретний пристрій.

З повагою,
команда винахідників Компанії «SVAROG FREE ENERGY»

SVAROG-FREE-ENERGY@OUTLOOK.COM