Дослідження

ХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ
ЕКОНОМІЧНИЙ СПОСІБ УТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПРИ ЇХ СПАЛЕННІ. ПЕРЕОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ НА ЗВИЧАЙНУ ВОДУ Н₂O ЧИ ОБІГРІВ ПРИМІЩЕНЬ

 

ТРАНСМУТАЦІЯ АТОМІВ
УТВОРЕННЯ НОВИХ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ШЛЯХОМ З’ЄДНАННЯ ЧИ ДІЛЕННЯ АТОМІВ ІНШИХ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ІНШЕ